Activiteiten NMv

Tijdens de Week van de Mediation organiseren we vanuit NMv tal van interessante activiteiten voor NMv-leden en niet-leden.

NMv Event ‘Verbinding met de samenleving’

1 november
10.15 – 13.45

 

 

 

 

 

 

Locatie: Woudenberg/online

We trappen de Week van de Mediation traditioneel af met het hybride NMv-event ‘Verbinding met de samenleving’. U kunt zowel op locatie bij het IMK in Woudenberg als online deelnemen.

Op het programma staat natuurlijk de uitreiking van de Eberhard van der Laan Award. Dit jaar zijn de genomineerden Joyce Sylvester en Frans van Arem, die beiden ook spreker zijn op ons event.
Ook staan er lezingen op het programma van Bas Delleman, Directeur Basculegroep, op het programma over Systemisch Conflictmanagement; organisaties in de samenleving en van Michiel Hordijk, directeur IMK over Het Manifest.

We sluiten deze happening af met een netwerklunch, waarbij aan lunchtafels genetwerkt zal worden op specifieke onderwerpen. Dit gebeurt onder begeleiding van de bestuursleden.


Voor meer informatie en aanmelden

Naar het evenement

Bas Delleman: Mediation als katalysator van sociale ontwikkeling

1 november
11.30 – 12.30

 

 

 

 

 

 

Locatie: Woudenberg/online

We leven in een wereld die zich kenmerkt door VUCA (vluchtig, onzeker, complex en ambigu). Maar werkt dat nog wel? In de samenleving en samenwerkingen zijn we veelal bezig met het vormgeven en sturen van verschillen (tussen mensen). In de moderne organisatieontwikkeling zijn het vormen, sturen en leiden van veranderingen en verschillen pilaren. Conflicten daarin zijn niet vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd ook nodig. De uitdaging zit in het vroegtijdig (h)erkennen en laagdrempelig aanpakken daarvan. Mediation richt zich met name op het voorkomen van procedures en uitbannen van conflicten, maar met een andere aanpak is mediation ook in te zetten als katalysator voor sociale ontwikkeling. We zullen moeten aansluiten bij die VUCA elementen en conflicten zingeven. Dat is de maatschappelijke meerwaarde van mediation, is wat ik bepleit.

Voor meer informatie en aanmelden

Naar het evenement

Janny Dierx: Mediation bij Schadelijke Traditionele Praktijken zoals ‘Huiselijk’ Geweld’

2 november
11.00 – 12.00

Locatie: Online

De mediator die iets wil betekenen bij ‘huiselijk’ geweld of zaken die bijvoorbeeld gelabeld worden onder ‘eerwraak’ kan zich maar beter niet al te neutraal en afwachtend opstellen. En bijvoorbeeld deze woorden schrappen uit zijn of haar woordenschat. “Ik spreek de laatste jaren van Schadelijke Traditionele Praktijken. Dat brengt het gesprek in ieder geval snel op gang”, aldus Mr. Janny Dierx.
In deze workshop gaat Mr. Janny Dierx in op de vijf vragen die mediators in ieder geval en altijd in caucus moeten stellen aan beide partijen om een begin van een risico analyse te kunnen maken. Bespreken van de cycle of violence helpt om gevoelens en denkbeelden van de betrokkenen bespreekbaar te maken.


Voor meer informatie en aanmelden

Naar het evenement

Paul Wijntje: Done’s en not-done’s voor de familiemediator in vechtscheidingen met kinderen en huidig MFN-tuchtrecht

3 november
14.00 – 16.00

Paul Wijntje, Vertrouwenspersoon NMv

Locatie: Online

In de praktijk zal de familiemediator in situaties met kinderen aparte kennis en kunde moeten hebben. Het gaat dan om vaardigheden en handelwijzen, die zich in de praktijk ontwikkeld hebben na en naast de al heel lang bestaande handelwijzen zoals die door de MFN-Gedragsregels voorgeschreven worden. Deze praktijkervaring kan ertoe leiden dat door het toepassen van die vaardigheden en handelwijzen, afgeweken wordt van deze MFN-regels, terwijl de familiemediator vakinhoudelijk juist heel goed bezig is. Helaas kan de tuchtrechter daar in voorkomende gevallen anders over denken.

Het doel van deze workshop is het ontwikkelen van done’s en not-dones voor moeilijke situaties met kinderen, waarbij nog wel sprake kan zijn van mediation volgens inmiddels ontwikkelde actuele betekenis. Met als resultaat een begin voor ontwikkelen van nadere richtlijnen voor de familiemediator naast de bestaande MFN-Gedragsregels.

Voor meer informatie en aanmelden

Naar het evenement

Peter de Raaf: ‘Specialist in conflict’

4 november
11.00 – 12.00

Locatie: Online

Een conflict tussen (vak)specialisten heeft vaak een extra dimensie. Hun persoonlijkheid en specialisatie hebben een eigen culturele achtergrond waarin successen en trauma’s een bepalende rol spelen. Ze zijn systemisch met elkaar verbonden tot een persoonlijk cultureel systeem met een eigen taal. Het vormt de basis voor het zichtbare gedrag van de specialist. Wat is het effect van die systemische- en culturele relaties en hoe kunt u helpen conflicten te voorkomen of op te lossen?

In deze workshop leert u werkzame vragen te stellen en vooral effectief om te gaan met de antwoorden die daarop volgen.

Voor meer informatie en aanmelden

Naar het evenement

 

Netwerkborrel NMv ‘De ontmoeting; verbinding binnen de vereniging’

5 november
16.00 – 17.00


Locatie: Online

Om de jubileumeditie van de Week van de Mediation op passende wijze af te ronden nodigt het bestuur u van harte uit om online na te praten.

Voor informatie en aanmelden

Naar het evenement

 

 

Nog geen lid van de NMv? We hebben een verbindend aanbod voor u!