Casus familieconflict
Kort geleden werd ik gebeld door een jonge vrouw. “Kun jij wat betekenen in het contact tussen mijn ouders en mijn jongste broer?”, vroeg ze. “Ze hebben al een jaar geen contact meer met elkaar. Het is heel complex. Met elkaar komen ze er niet uit.

<lees meer>
Met elkaar komen ze er niet uit. En mijn ouders zien de kleinkinderen ook niet meer. Het is zo pijnlijk allemaal.”
Zowel de ouders als de broer en zijn vrouw stonden open voor een gesprek. Op een avond kwamen we samen. De kou zat aardig in de lucht en stijfjes gaven ze elkaar een hand. Ik vroeg hen wanneer het voor hen een zinvolle bijeenkomst zou zijn. De ouders gaven aan dat ze wilden dat hun zoon zou uitleggen waarom HIJ het contact had verbroken. Direct begon zoon te sputteren: ”Ik heb het contact niet verbroken, JULLIE schreven een mail waarin jullie aangaven dat we niet meer hoefden te komen als …”
‘Probeer eerst te begrijpen alvorens begrepen te willen worden’ – Ghandi
Twee avonden hebben we om tafel gezeten waarin ouders vertelden hoe belangrijk het voor hen was om alle kinderen en kleinkinderen om zich heen te hebben op feest- en verjaardagen. Hoe ze het wegblijven van hun zoon en schoondochter ervoeren als een gebrek aan liefde en belangstelling voor hen als (groot)ouders en het gezin van herkomst. Alsof ze niet meer gewaardeerd werden. Waarin zoon en schoondochter vertelden hoeveel behoefte ze hadden aan diepgaand contact en hoe weinig deze behoefte werd ingevuld in de massale familiebijeenkomsten, omdat er geen echte tijd en aandacht was. Daarom hadden ze ervoor gekozen weg te blijven en Kerst en verjaardagen in alle rust en kleinschaligheid te vieren.
Doordat er rust en een vertaalbureau was, zo noem ik mezelf als mediator, konden gedachten en aannames worden onderzocht. Kon er even écht geluisterd worden, zonder overspoeld te worden door emoties en triggers door wat de ander zei. De behoefte aan contact was er aan beide kanten. Het probleem was de manier waarop het contact werd ingevuld en de gedachten die opborrelden over wat er aan de hand was. Ze waren er nog niet helemaal, maar gaven na de tweede bijeenkomst aan vertrouwen te hebben dat ze er samen uit zouden komen. De eerste stappen naar herstel van het contact waren gezet.