Family mediation / Familiemediation

Family mediation is one of the specialisations within the discipline. The family system forms for most people the core of their existence. Families consist of an extensive network wherein people are connected by means of biological and non-biological factors. The ‘societal’ aspect of life begins here, in the family, and expands over the course of your life. Family remains for many people the foundation of their life. Due to the presence of an existential relation between family members (you do not choose, but áre your family), these ties are fundamentally different than all others we enter into during our lives. This is what makes the connection and dynamic between families to be unique.

Familiemediation is een van de specialismes binnen het vakgebied. Het familiesysteem vormt voor de meeste mensen de basis van hun bestaan. Families bestaan uit een uitgebreid netwerk waarbij mensen op basis van biologische en niet-biologische factoren met elkaar verbonden zijn. Het ‘samenleven’ begint hier, in de familie, en breidt zich gedurende je leven uit. Familie blijft echter voor de meeste mensen de basis van hun bestaan. Omdat er sprake is van een existentiële verhouding bij familieleden (je kiest je familie niet, je bént familie) zijn deze verbanden fundamenteel anders dan alle andere verbanden die we in ons leven aangaan. Dat maakt de verbinding en dynamiek binnen families uniek. Familieverbanden kunnen enorm sterk zijn, maar als het op een gegeven ogenblik misgaat, dan kan de impact verwoestend zijn. Familieconflicten zijn om die reden per definitie meer dan puur ‘juridische’ kwesties.

 

Familiemediator

Een familiemediator kan hier van grote betekenis zijn, omdat het vak van de gespecialiseerd familiemediator zich op het snijvlak van communicatie, psychologie en recht bevindt. Juist die combinatie maakt de familiemediator bij uitstek geschikt om families in conflict te begeleiden.
Familiemediators kunnen worden ingeschakeld voor problemen zoals een meningsverschillen rond de echtscheiding, een kwestie rond een nalatenschap of erfenis, ruzie in een familiebedrijf over zaken als opvolging of strategie. En dan zijn er ook nog de ‘gewone’ ruzies tussen familieleden onderling – soms over schijnbare futiliteiten – die van grote invloed kunnen zijn op een heel familiesysteem.

Miscommunicatie en verschillen van inzicht zijn vaak aanleidingen voor het ontstaan van een (familie)conflict. Emoties, onbegrip en wantrouwen spelen dan vaak een grote rol. Juist in families kan dit tot heel pijnlijke situaties leiden, bijvoorbeeld door een gebrek aan objectiviteit of gevoelens van loyaliteit. De familiemediator kan door zijn veelzijdige benadering conflicten ontwarren en op verschillende niveaus met de betrokkenen analyseren. Dat kan veel mogelijke oplossingen om het conflict te beëindigen opleveren.

Een gespecialiseerd familiemediator beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk van professionals, variërend van ontwikkelingspsycholoog, (familierecht)advocaat, fiscalist tot coach, die ingeschakeld worden als dat nodig of wenselijk blijkt. Met als doel om mensen hiermee passende en effectieve hulp en begeleiding te bieden die daarnaast relatief snel, laagdrempelig en betaalbaar is.

*Voor de leesbaarheid is in dit stuk overal ‘hij’ gebruikt, uiteraard kan overal waar ‘hij’ gebruikt wordt evengoed ‘zij’ gelezen worden.

 

Ervaringsverhalen

Onderstaande linkjes verwijzen naar drie ervaringsverhalen met betrekking tot familiemediation.

Scheiding

Jeanette* en Jaïro* waren door de rechtbank naar mij gestuurd. Hun scheiding was vervelend gestart. Video-opnames, die door Jeanette waren gemaakt, moesten bewijzen dat hij toch echt met andere vrouwen flirtte.
<< lees meer >>

Bewindvoering

Dochter Loes (22 jaar) heeft zich tot de rechtbank gewend, omdat zij wil dat haar moeder (50 jaar) door de rechtbank wordt ontheven van haar taak als beschermingsbewindvoerder van broer Freek (20 jaar).
<< lees meer >>

Familieconflict

Kort geleden werd ik gebeld door een jonge vrouw. “Kun jij wat betekenen in het contact tussen mijn ouders en mijn jongste broer?”, vroeg ze. “Ze hebben al een jaar geen contact meer met elkaar. Het is heel complex. Met elkaar komen ze er niet uit.
<< lees meer >>