Met de overheid aan tafel

Deze titel van het boek van mr. Dick Allewijn geeft aan waar we in de Week van de Mediation de focus leggen: in mediation is ten minste één conflictpartij een overheid. Bijvoorbeeld een gemeente, waterschap of agentschap. Hoewel overheidsmediations eigen kenmerken hebben, zijn er natuurlijk veel zaken die voor alle mediators interessant zijn. Het programma van webinars en bijeenkomsten is daarmee interessant voor álle mediators. En voor verwijzers en opdrachtgevers.

Wat te denken van ‘koud en warm’ conflictgedrag? Van agressie aan de mediationtafel tegen ambtenaren? De vraag hoe ‘achterbannen’ -zoals bewonersorganisaties, aandeelhouders, het College van B&W- de mediation beïnvloeden? De impact van ‘social media’ op de afgesproken vertrouwelijkheid? Het zijn zaken waar je bij overheidsmediations alert op bent. Tegelijk zullen wij allen de vergelijking maken met dilemma’s en vraagstukken in onze eigen mediations.

Overheden komen regelmatig in de positie van conflictpartij, terwijl zij van mening zijn dat ze geen conflict hebben. De overheid handelt immers rechtmatig en volgt transparante procedures. Hoe ga je daar als mediator mee om? Ook speelt de nadruk op gelijke behandeling, maar hoe moet je daar bij de oplossing van een uniek conflict mee omgaan?

Er zijn ook conflicten bínnen de overheid. Neem arbeidsconflicten: vanaf 1 januari 2020 wordt de arbeidsrelatie van ambtenaren geregeld door het private arbeidsrecht en is een andere procedure dan voorheen van toepassing als medewerkers een geschil hebben met hun werkgever. Voor rijksdiensten bestaat het RABA (Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken). Het is interessant te zien hoe mediators hierin een rol spelen.

18% van de NMv-leden heeft als specialisme het oplossen van conflicten met de overheid, zo blijkt uit de algemene NMv-ledenenquête in het voorjaar en die over de mediationwet. Mediation met de overheid is daarmee de 4e specialisatie, na familie, arbeid en zakelijk.

Deels benaderen conflictpartijen -overheden, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties- zélf mediators om hen bij te staan in het oplossen van een conflict. Voor een ander deel nodigen rechtbanken conflictpartijen uit om hun conflict via mediation op te lossen. Zo is dat ook bij overheidsmediations.

In de Week van de Mediation laten we het licht schijnen op dit specialisme. Onze vakbladen Tijdschrift voor Conflicthantering en Nederlandse Mediation komen uit met themanummers. We kijken uit naar ruime deelname van mediators aan webinars en andere activiteiten en daardoor mooie discussie en reflectie!

En tot slot hopen we dat de Week van de Mediation overheid en organisaties ertoe brengt nog vaker een beroep te doen op mediation ‘voor als je met de overheid aan tafel moet’.

Veel plezier!

NMv-bestuur

 

Zoekt u een mediator? Klik hier