Week van de Mediation 2021: “Verbinding met de samenleving”

Van 1 tot en met 5 november vindt de vijfde editie van de Week van de Mediation plaats. In deze week kunt aan verschillende activiteiten door het hele land meedoen en vindt u – via verschillende mediakanalen – meer informatie over het mediationvak. Initiatiefnemer en organisator van deze week is de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de beroepsvereniging voor ruim 2.000 aangesloten mediators.

Week van de Meditation: 1 tot en met 5 november

De Week van de Mediation is uitgegroeid tot een mooie traditie, met ieder jaar een ander thema. In 2021 zetten we het thema, gezien het jubileumjaar, breed in. Alle mediators kunnen vanuit eigen expertise verbinding zoeken en vinden met verwijzers en natuurlijk met de afnemers van mediation. Ook kiezen we er dit jaar voor deze week te laten plaatsvinden van 1 tot en met 5 november in plaats van de herfstvakantieperiodes in oktober, met als doel om zoveel mogelijk mediators het podium te bieden mediation over de buhne te brengen.
Want naast het maatschappij-zichtbaar maken van het vakgebied mediation wil het bestuur van de NMv haar leden een boost geven door dit podium te bieden. Vanzelfsprekend staat het leden vrij om daar al dan niet aan deel te nemen; maar ‘samen’ verbindt!

Uitreiking Eberhard van der Laan Mediation Award

Naast de acties die jaarlijks in de Week van de Mediation door onze eigen leden worden uitgezet zijn er nog twee andere tradities. Ten eerste organiseren we weer een webinar met een inspirerende plenaire spreker. En natuurlijk reiken we de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 uit. Na onze oproep tot het aanbrengen van kandidaten heeft u via een poll inmiddels uw stem kunnen uitbrengen op de genomineerde die wat u betreft deze prestigieuze onderscheiding meer dan verdient! Wordt het Joyce Sylvester of wordt het Frans van Arem? Ieder jaar weer een spannend moment om diegene die zich zichtbaar verbindend heeft opgesteld richting de samenleving de originele ‘Eikomma’ (ontworpen door kunstenares Liesbeth Jimmink) uit te reiken. Om ook op dit onderdeel samen te werken met onze leden mag degene die de gekozen genomineerde heeft aangebracht, deze award samen met voorzitter Julia Gerlach uitreiken.

Tijdschrift Conflicthantering

En ook inmiddels traditie is een lekkere dikke TC welke komende herfst op uw mat valt in van de Week van de Mediation, met hetzelfde thema ‘Verbinding met de Samenleving’. Iets om naar uit te kijken en waaraan de redactieleden, onder leiding van Fred Schonewille, weer met hart en ziel hebben gewerkt. Ook de bestuursleden van de NMv komen in deze uitgave in een interview aan het woord over de achtergrond van het gekozen thema van dit jaar.

Kortom, vanuit het bestuur kijken wij weer enorm uit naar de Week van de Mediation, waarin aan alle leden de kans wordt geboden om de verbinding aan te gaan met de samenleving. We doen in dat kader ook een oproep aan u; immers ‘samen’ verbindt!

Social media

Op de hoogte blijven? Op twitter en LinkedIn besteden we tijdens de Week van de Mediation extra veel aandacht aan mediation. Houd onze kanalen dus goed in de gaten!

Vragen of tips?

Heeft u vragen of tips, neem dan contact op met het bureau van de vereniging via info@mediatorsvereniging.nl of bel met 033-2473496.